Uczynić sprzedaż zbyteczną, czyli o wyznaczaniu celów w marketingu


Podstawowe cele działań marketingowych


Przed opracowaniem i wdrożeniem strategii marketingowej produktu, marki lub przedsiębiorstwa, niezbędne jest poprawne sformułowanie jej celów. Działania marketingowe oddziałują na otoczenie na wielu płaszczyznach i mogą przynieść bardzo dobre efekty, jeżeli są odpowiednio zaplanowane.


Do podstawowych celów marketingu zaliczamy:


• analizę potrzeb obecnych i potencjalnych klientów,

• tworzenie nowych potrzeb,

• rozwój nowego produktu,

• analizę rynku i konkurencji,

• tworzenie prognoz i ocen,

• tworzenie polityki cenowej,

• tworzenie strategii firmy,

• budowanie wizerunku marki, produktu, firmy,

• budowanie i podtrzymywanie komunikacji z klientami firmy.Myśl strategicznie, taktycznie i operacyjnie


Cele określane z największym horyzontem czasowym to cele strategiczne. Określane są na okres od 3 do 5 lat. Dotyczą sprzedaży, udziału w rynku, realizacji strategii działania.


Celami o średnim okresie planowania, są cele taktyczne. Ich termin realizacji to maksymalnie rok. Są zależne od aktualnej sytuacji na rynku i określane dla każdego rodzaju produktu osobno.


Najkrótszy termin realizacji mają cele operacyjne. Dotyczą rozwoju i realizacji konkretnego planu marketingowego lub projektu. Są to również najdokładniej określone ze wszystkich celi. Biorą pod uwagę otoczenie i wszystkie elementy, mające wpływ na realizację projektu.

Jak wyznaczać cele? Model SMART


Metodą, która umożliwia jasne sformułowanie i określenie celów, jest model SMART. SMART to pomocna w definiowaniu celów metoda. To model, według którego każdy wyznaczony cel musi spełniać 5 kryteriów. Nazwa modelu to akronim, pochodzący od angielskich słów, określających te kryteria.
17 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
2,5% grey pełne.png